Jövedéki hírek, események

Jövedéki Adó

Jövedéki változások 2015.

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedék változások 2017.
(A T/10539 sz. törvényjavaslat összefoglalója)


  Szakmai tájékoztatók

GYIK (jövedéki kisokos)

Kenőolaj, motorolaj, egyéb olaj jövedéki engedélyes kereskedelem

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Nemzetközi jövedéki termékforgalom irányai

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

3811 vámtarifaszám alá tartozó ásványolaj termékek. adalékok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Szakmai anyagok (letölthető)

Motorolaj, kenőolaj forgalmazás jövedéki előírásai 2014.

Jövedéki változások 2013.

Kereskedelmi gázolaj

EMCS leírása

EMCS 2011.

3811 vámtarifaszám alá tartozó ásványolaj termékek. adalékok

NAV vámszervek elérhetőségei

Jövedéki jogcímkódok

Jövedéki fajtakódok

Üzlethelyiségen kívüli kitelepülés bejelentése NAV


 Pénzügyi biztosíték

Jövedéki és egyéb tevékenységi biztosíték

  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. jövedéki ügyintéző szolgáltatások szakmai weboldalán.(együttműködésben a www.bovaconsulting.hu) tanácsadói oldallal

  Jövedéki "Kisokos".

Ezen a weboldalon a 3811. vámtarifaszám alá sorolt jövedéki termékek, illetve a velük végzett jövedéki tevékenységgel kapcsolatos változásokról adunk tájékoztatás

.

Jövedéki változások a 3811. vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében.

A jogszabály 3811 vámtarifaszám meghatározott alszámai alá tartozó termékek jövedéki kategóriájának megváltozása elsődlegesen az adalékanyag előállítók, illetve a forgalmazók gazdálkodására lesz befolyással, valamint a szállításukra vonatkozó 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezések.

A 3811 vámtarifaszám alá tartozó termékek jövedéki besorolása egyes alszámok alapján ettől az időponttól különválik.
A 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 alszámok alá tartozó termékek az ellenőrzött ásványolaj termékkategóriába átkerülnek, ezért a továbbiakban az ide vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Adalékként történő kereskedelmi beszerzés és értékesítés tekintetében a kategóriaváltásnak lényegileg nincs jelentősége, és a biztosíték mértéke sem emelkedik.
A nyilvántartások esetleges formai átalakítását nyilvánvalóan majd a törvényhez kapcsolódó rendelet fogja meghatározni. Ez várhatóan csak decemberben kerül kihirdetésre.
Megfigyelt termék kategóriában a 3811 21 00 és 3811 29 00 vámtarifaszám alatti - de kizárólag az 5 liter vagy 5 kilogramm kiszerelést meghaladó termékek tekintetében. (Ennek alapján az ide tartozó termékek – az általános szabály szerint – 5 liter alatt nem tartoznak majd a jövedéki ellenőrzés körébe.)

Az ellenőrzött ásványolajok közé tartozó 3811 vámtarifaszám alá sorolható üzemanyag adalékok (benzin adalék, gázolaj adalék) szállítása tekintetében azonban 2013. január 1-jétől kötelezően alkalmazni kell az 2008//118/EK Tanácsi Irányelvben foglaltakat, azaz a közösségi szállításhoz az EMCS-ben e-TKO, illetve a 3649/1992/EGK rendeletben meghatározott adattartalmú EKO-t kell alkalmazni.
Ennek oka, hogy ettől az időponttól hatályba lép a 2012/209/EU Bizottsági határozatában foglalt rendelkezés, amely előírja a 2008/118/EK Tanácsi Irányelvben foglalt szállítási rendelkezések alkalmazását a 2003/96/EK Tanácsi Irányelvvel érintett (eddig kivételt képező) energiatermékek (adalékok) tekintetében is.

Ezzel a rendelkezéssel tulajdonképpen harmonizálták az eddig – tagállamonként – eltérő eljárásokat az egyes 3811. vtsz. alá tartozó ásványolajok esetenként különböző jövedéki jogi megítélése miatt.
Tekintettel arra, hogy a fentebb említett jogszabályok részét képezik az uniós jognak, ezért alkalmazásuk kötelező a tagállamokban.

Előállításra, kiszerelésre vonatkozó szabályváltozások

Fontos változás a kategóriaváltás miatt az ellenőrzött ásványolajnak minősülő termékek tekintetében, hogy a megfigyelt termékkörből való kikerülés miatt a továbbiakban nem szerezhető be alapanyagként, nem szerelhető ki felhasználói engedéllyel. A felhasználásra történő beszerzés, előállítás, kiszerelés kizárólag egyéb ásványolaj gyártó adóraktári engedéllyel végezhető.
Ha az adóraktárban kizárólag a 3811. vtsz. alá tartozó ellenőrzött ásványolaj előállítását, kiszerelését kívánják végezni, abban az esetben az engedély megszerzéséhez 10-60 millió forint jövedéki biztosíték nyújtását írja elő a jogszabály, azonban nem követeli meg - az egyéb adóraktárak esetében meghatározott - tényleges tárólótérfogat biztosítását.

Jövedéki engedélyes kereskedelemre vonatkozó változások
(5 liter/5 kg felett kiszerelve vagy ömlesztve)

A 3811. vámtarifaszám egyes meghatározott alszámai megfigyelt termékként történő megszüntetésével egyben a jövedéki engedélyes kereskedelmi engedéllyel történő forgalmazásuk is tulajdonképpen korlátozásmentessé vált. Az ellenőrzött ásványolaj körbe átkerülő termékcsoport 5 liter/5 kilogramm feletti kiszerelésben is szabadon forgalmazhatóvá válik, nem csak előzetes írásbeli megállapodáshoz kötött adóraktárak és felhasználói engedélyesek részére. A kiszerelési korlátot meghaladó egységben szállított, birtokban tartott termék kereskedelméhez az általános szabályok szerint 120 millió forint jövedéki biztosítékot kell 0teljesíteni.

Tarifális meghatározás

3811 vtsz.

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásogásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb elkészített adalékanyagok ásványolajokhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy egyéb, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz

- Kopogásgátló szerek:
3811 11   - - Ólomvegyület alapúak
3811 19   - - Más
- Kenőolaj-adalékok:
3811 21 - - Kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert olajtartalommal
3811 29 - - Más
3811 90 - Más

Ezeket a készítményeket az ásványolajokhoz vagy egyéb, hasonló céllal használt folyadékokhoz használják, hogy megszüntessék vagy csökkentsék a nem kívánatos tulajdonságokat vagy erősítsék a kívánt tulajdonságokat.

(A) Elkészített adalékanyagok ásványolajokhoz
1. - Nyers ásványolajhoz adalékanyagok. Ide tartoznak a korróziógátló adalékanyagok, amelyeket a nyers ásványolajhoz adagolnak, hogy megvédjék a fémszerkezeteket különösen a desztillációs (lepárló) oszlopot. Ezek aktív alkotórésze amino-típusú hatóanyag, amely főleg imidazolinból származik.

2. Benzinhez való adalékanyagok. Ezek:
(a) Kopogásgátló készítmények, amelyek lelassítják az üzemanyag égését, hogy megakadályozzák az idő előtti gyújtást és így megelőzzék a kopogást. Ezek rendszerint ólom-tetrametil vagy ólomtetraetil vegyületeken alapszanak és pl. 1,2-dibrómetánt vagy monoklór-naftalint is tartalmaznak.
(b) Oxidációgátlók. A legfontosabb oxidációgátlók fenol alapú termékek (pl. dimetil-terc-butilfenol) és aromás aminok származékai, mint alkil-parafenilén-diamin.
(c) Jegesedést gátló készítmények. Alkohol alapú készítmények (pl. propan-2-o1 vagy izopropilalkohol), amelyeket azért adagolnak a benzinhez, hogy megakadályozzák a jég képződését az üzemanyag rendszerben.
(d) Tisztítószerek. Készítmények, amelyek a karburátor és a henger be- és kivezető nyílását tartják tisztán.
(e) Gyantásodásgátlók. Ezek a termékek arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a gyantaképződést a karburátorban vagy a motor szívónyílásában.

3. Kenőolajokhoz való adalékanyagok. Ebbe a csoportba tartoznak:
(a) Viszkozitás javítók, amelyek polimer, úgymint polimetakrilát, polibutén, polialkil-sztirol alapú készítmények.
(b) Dermedéspont csökkentők, amelyek megakadályozzák a kristályok kicsapódását alacsony hőmérsékleten. E kategóriába tartozó termékek etilén, vinil-észter és vinil-éter vagy akrilészteres polimer alapúak.
(c) Oxidációgátlók, általában fenol vagy aminovegyület alapúak.
(d) Rendkívül magas nyomáshoz (EP) adalékanyagok, amelyek cink szerves ditiofoszfátjai, kénezett olaj, a klórozott szénhidrogén, aromás foszfát és tiofoszfát alapúak.
(e) Detergensek és diszpergáló szerek, amelyek alkilfenoxidon, naftenáton vagy egyéb fémek, úgymint alumínium, kalcium, cink vagy bárium petróleum-szulfonátjain alapulnak.
(f) Rozsdagátlók, amelyek kalcium vagy bárium szerves sóin (szulfonátok) alapulnak, amin, vagy alkil-borostyán-kősav alapúak.
(g) Habzásgátlók, általában szilikon alapúak.
Azok a kenőanyag készítmények, amelyeket kis mennyiségben adagolnak a motor-üzemanyaghoz vagy kenőanyaghoz, például hogy csökkentsék a motorhenger elhasználódását, nem tartoznak ide (2710 vagy 3403 vtsz.)
.
4. Más ásványolajokhoz adalékanyagok. Ebbe a csoportba tartoznak:
(a) Dermedéspont csökkentők, hasonlóak a fenti 3. (b) pontban említett kenőanyaghoz használtakhoz.
(b) Oxidációgátlók. Hasonlóak a benzinhez használtakhoz.
(c) Cetánszám növelők gázolajhoz, például alkil-nitrát és alkil-nitrit alapúak.
(d) Felületaktív hatású adalékok, amelyek csökkentik vagy megakadályozzák az üledékkiválást (aszfaltének) az elraktározott olajban.
(e) Adalékok, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a nemkívánatos üledék (pl. hamu, gázkorom) kiválasztását az égetőkamrában vagy a kemence kürtjében, és illékony anyag tartalmú adalékok (pl. SO2 és SO3), amelyek csökkentik a korróziót, hőtranszmissziós szerkezetekben és kéményekben.
(f) Jegesedésgátló készítmények, amelyeknek az a feladata, hogy megakadályozzák a jegesedést az üzemanyag rendszerben.
(B) Elkészített adalékanyagok az egyéb, az ásványolajokhoz hasonló célokra használt folyadékokhoz
Az ásványolajokhoz hasonló céllal használt folyadékok között szerepelnek:
(a) Alkohol alapú üzemanyagok (pl. gazohol); és
(b) Szintetikus kenőanyagok:

(1) szerves savak észterein (adipát, azelát, neopentilpoliol-észter) vagy szervetlen savak észterein (trialil-foszfát) alapulók;
(2) poliéter (poli-oxietilén (polietilén glikol) vagy poli-oxipropilén (poliopropilén glikol)) alapúak;
(3) szilikon alapúak.
Az adalékanyagok azonosak a megfelelő ásványolajaknál használtakkal.


A jövedéki biztosíték pénzügyi biztosítékként történő teljesítéséhez kapcsolódóan Társaságunk segítséget nyújt, amelyről bővebb tájékoztatást itt kaphat.

A jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó konkrét szakmai segítségnyújtás és tanácsadás érdekében vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot.
További kérdéseit - regisztrációt követően - Fórumunkban itt is felteheti vagy ide kattintva keressen bennünket közvetlen elérhetőségeinken!

« vissza az előző oldalra

következő oldal >>


Copyright ©2011 BOVA Consulting