Jövedéki hírek, események

Jövedéki Adó

Jövedéki változások 2015.

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedék változások 2017.
(A T/10539 sz. törvényjavaslat összefoglalója)


  Szakmai tájékoztatók

GYIK (jövedéki kisokos)

Kenőolaj, motorolaj, egyéb olaj jövedéki engedélyes kereskedelem

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Nemzetközi jövedéki termékforgalom irányai

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

3811 vámtarifaszám alá tartozó ásványolaj termékek. adalékok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Szakmai anyagok (letölthető)

Motorolaj, kenőolaj forgalmazás jövedéki előírásai 2014.

Jövedéki változások 2013.

Kereskedelmi gázolaj

EMCS leírása

EMCS 2011.

3811 vámtarifaszám alá tartozó ásványolaj termékek. adalékok

NAV vámszervek elérhetőségei

Jövedéki jogcímkódok

Jövedéki fajtakódok

Üzlethelyiségen kívüli kitelepülés bejelentése NAV


 Pénzügyi biztosíték

Jövedéki és egyéb tevékenységi biztosíték

  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. jövedéki ügyintéző szolgáltatások szakmai weboldalán.(együttműködésben a www.bovaconsulting.hu) tanácsadói oldallal

  Jövedéki "Kisokos"
Ásványolaj Lap

Ezt a weboldalt azért hoztuk létre, hogy Ön kielégítő válaszokat találjon a jövedéki tevékenységgel kapcsolatos kérdéseire, amelyet kérdésekkel és válaszokkal folyamatosan bővítünk

az Önt érdeklő támaköröket itt találja:

.

Ásványolaj adóraktár engedélytípusok

*   kőolaj-finomító
*   finomítói ásványolajraktár
*   cseppfolyósítottgáz-töltő)
*   sűrítettgáz-töltő
*   ásványolaj-tároló
*   terméktávvezeték
*   bioüzemanyag-adóraktár
*   ásványolaj-regeneráló üzem
*   egyébásványolaj-gyártó adóraktár
*   kísérleti előállítást végző üzem
*   repülőtéri adóraktár
*   kikötői adóraktár

Ásványolaj adóraktárra nyújtandó jövedéki biztosíték engedélytípusok szerint

*   kőolaj-finomító és a finomítói ásványolajraktár esetén adóraktáranként legalább 200 millió forint, de legfeljebb 2 milliárd forint
*   cseppfolyósítottgáz-töltő esetén adóraktáranként legalább 80 millió forint,
*   sűrítettgáz-töltő esetén legfeljebb 80 millió forint,
*   ásványolaj-tároló esetén adóraktáranként legalább 200 millió forint, de legfeljebb 2 milliárd forint
*   cseppfolyósított szénhidrogént tároló adóraktár esetén adóraktáranként 80 millió forint
*   kikötői adóraktár esetén legfeljebb 200 millió Ft
*   repülőtéri adóraktár esetén legalább 10, legfeljebb 200 millió Ft
*   ásványolaj-regeneráló üzem esetén legalább 60 millió forint
*   egyébásványolaj-gyártó adóraktár esetén legalább 50, legfeljebb 150 millió forint
*   bioüzemanyag-adóraktár esetén legalább 25, legfeljebb 200 millió forint
*   önállóan működtetett terméktávvezeték adóraktár esetében a jövedéki biztosíték 50 millió forint
*   kísérleti előállítást végző üzem esetében a jövedéki biztosítékot az előállításra kerülő összes bioüzemanyag mennyiségére számított adótartalom kísérleti előállítás időszakának egy hónapra számított átlaga alapulvételével kell meghatározni azzal, hogy amennyiben az így számított jövedéki biztosíték összege nem éri el az 500 ezer forintot, a jövedéki biztosíték nyújtásától el kell tekinteni
*   repülőtéri adóraktár engedélyese a repülőtér bezárásakor jövedéki terméket csak olyan mennyiségben tarthat készleten, amelynek adótartalmára a jövedéki biztosítéka fedezetet nyújt
*   kikötői adóraktár (állóhajó-adóraktár, ellátóhajó-adóraktár) nincs meghatározott jövedéki biztosíték
*   egyébásványolaj adóraktár
*   *   a külön jogszabály szerinti hulladékból a hulladékkezelés keretében egyéb ellenőrzött ásványolajat, illetve nem üzemanyagkénti felhasználás céljára előállított olajterméket, az adóraktári engedélyhez legalább 10 millió forint
*   *   az 52. § (1) bekezdés c) és e) pont alá tartozó ásványolajat, az adóraktári engedélyhez legalább 50 millió forint
*   *   az 52. § (1) bekezdés a), b), illetve d) pont alá tartozó ásványolajat, az adóraktári engedélyhez legalább 100 millió forint
*   *   ugyanazon adóraktárban egyidejűleg az előző pontokban megjelölt ásványolajat, az adóraktári engedélyhez legalább 60 millió forint
*   *   ugyanazon adóraktárban egyidejűleg az előző pontokban megjelölt ásványolajat, legalább 150 millió forint
*   *   a kizárólag 3811. vtsz. alá tartozó üzemanyag adaléknak minősülő ásványolaj előállítása esetén, legalább 10 millió, de legfeljebb 60 millió forint. A termékkőrről és a követelményekről bóvebben ide kattintva tájékozódhat.

Egyéb ellenőrzött ásványolaj meghatározása

A jövedéki szabályozás ezt a termékkört meglehetősen szűk korlátok közé szorítja, tekintettel arra, hogy alapesetben az ide tartozó ásványolajtermékek felhasználási céljukat tekintve nem üzemanyag vagy tüzelő-, fűtőanyag célú felhasználásúak, ezért alapesetben nem vonatkozik rájuk megállapított adóteher.
Általában ide sorolhatók az egyes oldószerként, higítóként, adalékként főleg ipari felhasználásban alkalmazott ásványolajok vagy származékok. (benzol, toluol, xilol, lakkbenzin, egyéb szerves oldószerek,stb.)

Kizárólag abban az esetben keletkezik adókötelezettség, ha az egyéb ellenőrzött ásványolajat járművek, belső égésű motorok üzemanyagaként, adalékaként vagy tüzelési, fűtési célra szerzik be, alkalmazzák, használják fel.
Tekintettel az ebből adódó adókockázatra a jogalkotó az egyéb ellenőrzött ásványolajnak minősülő termékek forgalmazását több feltételhez is köti, illetve egyes tevékenységi formák nem engedélyezettek.

Egyéb ellenőrzött ásványolajjal folytatható kereskedelem

*   Kizárólag "szabad"kereskedelmi célból nincs lehetőség egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liter/5 kilogram kiszerelési egységet meghaladóan beszerezni és továbbforgalmazni, tehát tartályos, hordós formában a kereskedelmük nem lehetséges.,birtokban tartásukat a jogszabály - jövedéki engedélyes kereskedő esetében is - egyértelműen tiltja

*   5 liter/5 kilogramnál nagyobb kiszerelési egységben egyéb ellenőrzött ásványolajat csak ásványolaj adóraktárak, felhasználói engedélyesek, illetve nyilvántartásba vett felhasználók szerezhetnek be a hatóság által engedélyezett célra.

*   A kiszerelési korlátot meghaladó egységben egyéb ellenőrzött ásványolajat az Európai Unió más tagállamából közösségi kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodás is beszerezhet, de kizárólag csak ásványolaj adóraktár, felhasználói engedélyes, illetve nyilvántartásba vett felhasználó részére, ha a beszerzésre vonatkozóan előzőleg írásbeli szerződésben megállapodtak.

Mindezek alapján érzékelhető, hogy a jogszabály a hagyományos értelemben vett kereskedelmi formát e termékkör kapcsán nem preferálja, hanem az "ellenőrzött" felhasználási célt tekinti elsődlegesnek.
A jövedéki biztosíték pénzügyi biztosítékként történő teljesítéséhez kapcsolódóan Társaságunk segítséget nyújt, amelyről bővebb tájékoztatást itt kaphat.

A jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó konkrét szakmai segítségnyújtás és tanácsadás érdekében vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot.
További kérdéseit - regisztrációt követően - Fórumunkban itt is felteheti vagy ide kattintva keressen bennünket közvetlen elérhetőségeinken!

« vissza az előző oldalra

következő oldal >>


Copyright ©2011 BOVA Consulting