Jövedéki hírek, események

Jövedéki Adó

Jövedék változások 2017.
(Általános összefoglaló)

Jövedék változások 2016 (kenőolaj)

Jövedéki változások 2015.


  Szakmai tájékoztatók

GYIK (jövedéki kisokos)

Kenőolaj, motorolaj, egyéb olaj jövedéki engedélyes kereskedelem

Nemzetközi kereskedelmi lehetőségek

Nemzetközi jövedéki termékforgalom irányai

Párlatok előállítására vonatkozó szabályok

3811 vámtarifaszám alá tartozó ásványolaj termékek. adalékok

Kereskedelmi gázolaj

Webshop - Csomagküldő kereskedelem


  Szakmai anyagok (letölthető)

Adóraktári tevékenység

Jövedéki változások 2015.

Motorolaj, kenőolaj forgalmazás jövedéki előírásai 2014.

Kenőolaj, motorolaj jövedéki vámtarifaszámok és KN-kódok kapcsolata

Jövedéki változások 2013.

Kereskedelmi gázolaj

EMCS leírása

EMCS 2011.

3811 vámtarifaszám alá tartozó ásványolaj termékek. adalékok

NAV vámszervek elérhetőségei

Jövedéki jogcímkódok
(forrás: NAV)

Jövedéki fajtakódok
(forrás: NAV)


 Pénzügyi biztosíték

Jövedéki és egyéb tevékenységi biztosíték

  Köszöntjük Önt a BOVA Consulting Kft. jövedéki ügyintéző szolgáltatások szakmai weboldalán.(együttműködésben a www.bovaconsulting.hu) tanácsadói oldallal

  Jövedéki "Kisokos"
Ásványolaj Lap

Ezt a weboldalt azért hoztuk létre, hogy Ön kielégítő válaszokat találjon a jövedéki tevékenységgel kapcsolatos kérdéseire, amelyet kérdésekkel és válaszokkal folyamatosan bővítünk

az Önt érdeklő témaköröket itt találja:

.

2017. július 1.-től megszűntek az ásványolaj adóraktárak különböző engedélytípusai

*   Az ásvonyolaj (energiatermék) tekintetében is az általános adóraktári alapelvek érvényesülnek, azaz a jövedéki biztosíték nyújtása, az adatszolgáltatások, bevallások teljesítését illetően sincs külön feltételrendszer.
*   Fontos elem, hogy a korábbi "versenykorlátozó" tényezők is kikerültek a szabályrendszerből, azaz a tárolókapacitásra vagy egyéb fizikai feltételre vonatkozó kötöttségek is megszűntetésre kerültek, így ennek megfelelően azon személyek részére, akik ásványolaj adóraktározással kívánnak foglalkozni az egységes feltételek alapján lehetőségük nyílik erre, akár kisebb volumenben is.


A jövedéki szabályrendszer a közösségi joggal szinkronban határozza meg az egyes termékkategóriákat, amelyek számos esetben félreérthetők, ezért szükséges a feltételeket egyedileg is megvizsgálni.
Az alapmeghatározás (főcsoport) az "Energiatermék".
Ebbe a halmazba tartoznak mindazon termékek, amelyek alkalmasak vagy alkalmassá tehetők energia kinyerésére, illetve energiaként való felhasználásra.
Azonban ezen halmaz nem minden eleméhez tartozik konkrét jövedéki kötelezettség, ezért ebből a nagy halmazból nem lehet általános következtetéseket levonn és a kötelezettségeket általánosan értelmezni. A pontos követelményeket csak a csoportok egyedi vizsgálata alapján lehet meghatározni, mivel mindegyikhez külön követelményrendszer tartozik.
A jogszabály szerint energiaterméknek minősülnek a növényi/állati eredetű, illetve teljesen szintetikus (34039100 és 34039900 KN-kód alá tartozó) zsírok, olajok is, azonban egyéb rendelkezések hiányában nincs rájuk nézve semmilyen kötelezettség.
Az sem jelenthető ki egyértelműen, hogy az energiatermékek egységesen adókötelesnek tekinthetők, hiszen erre találunk kivételt, illetve bizonyos esetekben csak a feltételek teszik azzá.

Fentiek alapján konkrét jövedéki szabályozás (engedély, biztosíték, egyéb adminisztratív követelmény) csak az alábbi meghatározások alá eső és ott felsorolt KN-kódok alá tartozó termékekre vonatkozik:

* Ellenőrzött energiatermék
* Egyéb ellenőrzött ásványolaj
* Megfigyelt termék
* Kenőolaj

Azok a a termékek, amelyek KN-kód alapján nem tartoznak a fenti kategóriákba, azoknak - jövedéki szempontból - nem szabályozott, nem korlátozott a forgalmazása.

Jövedéki kategóriák

1. ellenőrzött energiatermék

Ezen termékkörbe tartozó energiatermékek/ásványolajtermékek adókötelesek.
Ide tartozik az üzemanyag, tüzelőanyag, fűtőanyag (kivéve fűtési célú földgáz) célra felhasznált termékek mindegyike, így jellemzően a benzin, a gázolaj, a tüzelőolaj, stb.
Ebbe a csoportba tartozik továbbá valamennyi olyan termék is, amely nem ásványolaj tartalmú, de a felhasználási célja szerint üzemanyag, tüzelőanyag, fűtőanyagként kerül beszerzésre, értékesítésre, felhasználásra. A legjellemzőbb ilyen termékek az adalékok (motort/injektor/égéstér tisztítására szolgáló, fogyasztást csökkentő, hatékonyság növelő) 3811. vtsz. alá tartozó üzemanyag adaléknak minősülő ásványolaj. A termékkőrről és a követelményekről bővebben ide kattintva tájékozódhat.

Az ellenőrzött energiatermékek előállítása, illetve a nemzetközi kereskedelme vagy belföldi nagykereskedelmi forgalmazása NAV engedélyhez kötött, azaz adóraktári vagy jövedéki engedély szükséges hozzá.

A jövedéki biztosíték is ennek megfelelően alakul:

  * adóraktár esetében a nem saját előállítású ásványolajtermék esetében a beszerzés, saját előállítás esetén pedig a szabadforgalom bacsátással összefüggő adókötelezettséghez mért biztosíték teljesítése szükséges. (Pl. 30 ezer liter gázolaj esetében a beszerzésre/kitárolásra kerülő mennyiség teljes adóterhét (3,6 MFt) biztosítani szükséges)

  * jövedéki engedély esetében az ellenőrzött energiatermékekre - általános szabály szerint - 600 millió Ft jövedéki biztosítékot kell nyújtani. Ez jellemzően az üzemanyag/fűtő-tüzelőanyag termékek jövedéki engedélyes tevékenységhez szükséges.

  * jövedéki engedély esetében ha az ellenőrzött energiatermékek közül az engedélyes kizárólag üzemanyagok adalékával kereskedik akkor általa 1 millió Ft jövedéki biztosíték nyújtása a követelmény. Fontos hangsúlyozni, hogy KIZÁRÓLAG, azaz e "kedvezmény" igénybevétele csak akkor illeti meg a gazdálkodót, ha semilyen egyéb jövedéki termékekkel jövedéki engedélyes tevékenységet nem folytat.

  * jövedéki engedély esetében ha az ellenőrzött energiatermékek közül az engedélyes kizárólag üzemanyagok adalékával, illetve nem adóköteles kategóriába tartozó kenőolaj jövedéki termékkel kereskedik, akkor számára 6 millió Ft jövedéki biztosíték nyújtása a követelmény. Itt is fontos hangsúlyozni, hogy KIZÁRÓLAG!!! ... azaz e "kedvezmény" igénybevétele csak akkor illeti meg ha a kenőolaj mellett az adlékon kívül semilyen egyéb adóköteles jövedéki termékekkel jövedéki engedélyes tevékenységet nem végez.

2. Egyéb ellenőrzött ásványolaj meghatározása

A jövedéki szabályozás ezt a termékkört meglehetősen szűk korlátok közé szorítja, tekintettel arra, hogy alapesetben az ide tartozó ásványolajtermékek felhasználási céljukat tekintve nem üzemanyag vagy tüzelő-, fűtőanyag célú felhasználásúak, ezért alapesetben nem vonatkozik rájuk megállapított adóteher.
Általában ide sorolhatók az egyes oldószerként, higítóként, adalékként főleg ipari felhasználásban alkalmazott ásványolajok vagy származékok. (benzol, toluol, xilol, lakkbenzin, egyéb szerves oldószerek,stb.)

Kizárólag abban az esetben keletkezik adókötelezettség, ha az egyéb ellenőrzött ásványolajat járművek, belső égésű motorok üzemanyagaként, adalékaként vagy tüzelési, fűtési célra szerzik be, alkalmazzák, használják fel.
Tekintettel az ebből adódó adókockázatra a jogalkotó az egyéb ellenőrzött ásványolajnak minősülő termékek forgalmazását több feltételhez is köti, illetve egyes tevékenységi formák nem engedélyezettek.

Egyéb ellenőrzött ásványolajjal folytatható kereskedelem

*   Kizárólag "szabad"kereskedelmi célból nincs lehetőség egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liter/5 kilogram kiszerelési egységet meghaladóan beszerezni és továbbforgalmazni, tehát tartályos, hordós formában a kereskedelmük nem lehetséges.,birtokban tartásukat a jogszabály - jövedéki engedélyes kereskedő esetében is - egyértelműen tiltja

*   5 liter/5 kilogramnál nagyobb kiszerelési egységben egyéb ellenőrzött ásványolajat csak ásványolaj adóraktárak, felhasználói engedélyesek, illetve nyilvántartásba vett felhasználók szerezhetnek be a hatóság által engedélyezett célra.

*   A kiszerelési korlátot meghaladó egységben egyéb ellenőrzött ásványolajat az Európai Unió más tagállamából közösségi kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodás is beszerezhet, de kizárólag csak ásványolaj adóraktár, felhasználói engedélyes, illetve nyilvántartásba vett felhasználó részére, ha a beszerzésre vonatkozóan előzőleg írásbeli szerződésben megállapodtak.

Mindezek alapján érzékelhető, hogy a jogszabály a hagyományos értelemben vett kereskedelmi formát e termékkör kapcsán nem preferálja, hanem az "ellenőrzött" felhasználási célt tekinti elsődlegesnek.
A jövedéki biztosíték pénzügyi biztosítékként történő teljesítéséhez kapcsolódóan Társaságunk segítséget nyújt, amelyről bővebb tájékoztatást itt kaphat.

A jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó konkrét szakmai segítségnyújtás és tanácsadás érdekében vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot.

« vissza az előző oldalra

következő oldal >>


Copyright ©2011 BOVA Consulting